Публикације

Писана реч као траг историје и путоказ за будућност неизмерно је важна за сваког човека. „ У почетку беше Реч…“

Овим речима почиње Јованово Јеванђеље. Реч је нешто најсветије, а поготову то треба да буде у овом времену када је реч обесмишљена, лако и празно изговорена. Стога ћемо се у овом одељку трудити да објављујемо дела, писану реч како наших духовника, Епископа, свештеника, тако и сваку реч и дело које ће имати за циљ да нас обогати и упути ка правом путу.

Објављиваћемо како публикације наше Епархије, наших парохија, тако и публикације, дела, текстове, прогласе и обавештења других Епархија и парохија…