Контактирајте нас

отац Драган Вуковић, Свештеник
+1 (980) 309-6913
svestenik@svsimeon.com

Мирослав Петровић, Председник Црквеног одбора
+1 (704) 438-7630
president@svsimeon.com

Златан Малешевић, Потпредседник Црквеног одбора
+1 (704) 497-0970
vicepresident@svsimeon.com

хххххххх, Секретар
secretary@svsimeon.com
+1 (111) 111-1111

хххххххх, Благајник
+1 (111) 111-1111
treasurer@svsimeon.com

хххххххх, Финансијски секретар
+1 (111) 111-1111
financialsecretary@svsimeon.com

хххххххх, Члан Црквеног одбора

хххххххх, Члан Црквеног одбора

хххххххх, Члан Црквеног одбора

хххххххх, Члан Црквеног одбора

хххххххх, Председница кола србских сестара